Tin tức

?>

Đây là sự kiện trực tuyến miễn phí mang đến cơ hội đầy hứa hẹn cho cộng đồng nông dân và doanh nghiệp kết nối và giao thương một cách dễ dàng và hiệu quả.

Xem thêm

Sự kiện xúc tiến giao thương nông sản thông minh, nâng cao vị thế của nông sản Việt với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản

Xem thêm